Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa
Poniedziałek - Piątek 9:00 - 17:00

Nexteer Centrum Techniczne – Studium Przypadku

Nexteer Centrum Techniczne – Studium Przypadku

 

Nexteer Automotive jest dynamiczną firmą z ponad 100-letnim doświadczeniem w produkcji układów kierowniczych. Swoim zasięgiem obejmuje największe gospodarcze regiony świata. Na pięciu kontynentach, w 25 fabrykach Nexteer produkuje układy kierownicze ze wspomaganiem hydraulicznym oraz najnowocześniejsze typy układów kierowniczych – systemy EPS (Electric Power Steering) – układy ze wspomaganiem elektrycznym. Odbiorcami układów jezdnych Nexteer jest ponad 50 największych światowych producentów samochodów, w tym BMW, FCA, Ford, General Motors (Opel), PSA Group (Peugeot-Citroen), Lotus. Produkty Nexteer zwiększają bezpieczeństwo kierowców na całym świecie, dając zarazem większy komfort prowadzenia pojazdów. Położone w Ameryce Północnej i Południowej, Europie, Azji oraz Australii fabryki, centra inżynieryjne, centra obsługi klienta oraz centra testowe Nexteer zatrudniają wysoko wykwalifikowanych pracowników. W Polsce usytuowane są największe pod względem produkcji i zatrudnienia zakłady Nexteer Automotive – w Tychach oraz Gliwicach zatrudniające łącznie ponad 1500 osób. W ciągu roku produkują one ok. trzech milionów układów i kolumn kierowniczych. W obrębie tyskiej fabryki funkcjonuje także centrum inżynieryjne, które tworzy specjalistyczne rozwiązania dla samochodów osobowych.

Wyzwanie: specjalistyczne rekrutacje na dużą salę do nowo-powstającej jednostki rozwojowej Nexteer Automotive

Po pierwszych rozmowach z przedstawicielami Nexteer, niebawem zostaliśmy zaproszeni do siedziby firmy w Tychach, gdzie przedstawiono nam plany rekrutacyjne dla nowo-powstającej jednostki rozwojowej.

Mowa tu o pierwszym półroczu 2016 roku. Każdy kto rekrutował w tamtym czasie inżynierów pamięta zapewne trudną sytuację na rynku pracy. Bardzo wiele firm miało wówczas trudności z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników do działów utrzymania ruchu, automatyki czy metrologii. Tymczasem firma Nexteer w ciągu kilku miesięcy planowała zatrudnić w Centrum Technicznym ponad 60 specjalistów z takich obszarów jak: mechanical product engineering, software, software testing, electronics, hardware, systems i electrical systems design, validation, a w latach 2017-2019 kolejnych 100 inżynierów.

Na początek jako jedna z wielu agencji otrzymaliśmy opisy 4 kluczowych kompetencji jakie miały być brane pod uwagę w procesie rekrutacji do nowo-powstającego Centrum Technicznego w Tychach. W ciągu zaledwie 2 dni przeprowadziliśmy analizę rynku i jego zasobów, którą przekazaliśmy do Nexteer w postaci raportu. Zawierał on twarde dane na temat możliwości pozyskania pracowników posiadających określony zestaw umiejętności i poziom doświadczenia z konkurencyjnych przedsiębiorstw. Zbadane zostały również oczekiwania finansowe oraz oszacowana dyspozycyjność. Przygotowana na tej podstawie oferta została zaakceptowana i tym samym zespół Inzynierowie.com rozpoczął rekrutacje do 7 różnych zespołów na stanowiska specjalistyczne i eksperckie.

Wyzwania z jakimi przyszło nam się zmierzyć w procesie rekrutacji były następujące:

● bardzo mała dostępność wykwalifikowanych kandydatów,

● wysokie wymagania finansowe kandydatów,

● potrzeba zatrudnienia bardzo doświadczonych pracowników,

● centra techniczne konkurencyjnych firm w bliskiej odległości ok. 100 km od Nexteer,

● konieczność rekrutacji kandydatów nieaktywnych na rynku pracy,

● kontroferty z macierzystych zakładów pracy.

Inzynierowie.com – rekrutacja szyta na miarę

Aby w trudnych realiach rynkowych być w stanie zaspokoić oczekiwania Nexteer względem kompetencji i dyspozycyjności kandydatów zespół Inzynierowie.com musiał zastosować nowoczesne metody rekrutacji oraz obrać niekonwencjonalną ścieżkę działania. Skoncentrowaliśmy nasze siły na wyszukiwaniu kandydatów nieposzukujących aktywnie pracy. Aby pozyskać doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę, zdecydowaliśmy się na prowadzenie działań rekrutacyjnych poprzez social networking i direct search. Skorzystaliśmy z własnej, obszernej bazy kandydatów oraz rekomendacji. Rekrutowaliśmy za pomocą mediów społecznościowych oraz z udziałem nowych technologii. Nasze działania prowadzone były zarówno na terenie kraju, jak i poza granicami Polski.

Rozpoczęliśmy rekrutację od dokładnego zapoznania się z profilem produktowym firmy, planami rozwojowymi, oraz możliwymi ścieżkami kariery przyszłych pracowników. Określenie kluczowych dla Nexteer kompetencji oraz znajomość bezpośredniej konkurencji pomogły w wyznaczeniu kierunku działań headhuntingowych. Pogłębienie przez nasz zespół wiedzy technicznej w zakresie kluczowych dla powstającego centrum kompetencji pozwoliło lepiej weryfikować kandydatów a tym samym zminimalizować ilość odrzuconych rekomendacji ze względu na brak wiedzy czy umiejętności.

Postawiliśmy na dwustopniowy proces rekrutacji kandydatów. W pierwszym kroku z każdym kandydatem przeprowadzaliśmy 2 rozmowy telefoniczne. Po wstępnej selekcji, wybrani kandydaci byli zapraszani na dłuższą wideokonferencję.

Osoby które zostały pozytywnie zweryfikowane były rekomendowane do Nexteer. Dla każdego proponowanego przez nasz zespół kandydata sporządzona została obszerna notatka w języku angielskim. Forma rekomendacji została dopasowana do potrzeb klienta, oprócz informacji o dotychczasowym przebiegu kariery zawodowej inżyniera, raporty zawierały również dokumentacje projektów własnych kandydatów, ocenę i stopień zaawansowania umiejętności technicznych oraz pogłębiony wywiad i ocenę umiejętności miękkich i predyspozycji kandydata.

Aby zmaksymalizować szanse skutecznego pozyskania wystarczającej liczby kandydatów na najwyższym poziomie, poszukiwania prowadziliśmy w 3 etapach:

1. poszukiwania kandydatów na polskim rynku,
2. analiza rynku europejskiego (Niemcy, Węgry, Czechy, Słowacja, Rumunia, Ukraina,Hiszpania, Chorwacja, Bułgaria) oraz selekcja rynków zagranicznych,
3. poszukiwania kandydatów na Węgrzech i w Rumunii.

Dzięki rzetelnemu przygotowaniu do rekrutacji, dużemu doświadczeniu w dziedzinie rekrutacji inżynierskich oraz wnikliwej analizie rynku pracy, terminowo zamknęliśmy rekrutacje na powierzone nam stanowiska wysokiej klasy kandydatami.

Inżynierowie.com – za nami stoją wyniki

Na potrzeby powstającego Centrum Technicznego Nexteer Automotive w Tychach skutecznie pozyskaliśmy wykwalifikowanych, zaangażowanych i otwartych na poszukiwanie nowych rozwiązań inżynierów. Prawidłowo i skutecznie przeprowadziliśmy procesy rekrutacyjne do kolejnych zespołów.

Doświadczenie z rekrutacji dla Nexteer po raz kolejny utwierdziło nas w przekonaniu, że podstawą sukcesu jest partnerska relacja z klientem. Obustronna komunikacja w tego typu projektach, musi przebiegać na jak najwyższym poziomie. Wzajemne informowanie się o zamiarach, pozwala usprawnić pracę i dynamicznie reagować na sytuację związaną z takimi czynnikami jak: wzrost oczekiwań finansowych, ruchy konkurencji, nastroje na rynku pracy. Zamknęliśmy dla Nexteer Automotive szereg bardzo wymagających procesów rekrutacyjnych pomimo licznych, niesprzyjających okoliczności, takich jak:

● niewielka ilość dostępnych kandydatów wyspecjalizowanych w obszarze inżynierii produktu (mechanicznej i elektronicznej),
● potencjał polskiego rynku wyczerpał się wcześniej niż przewidywały założenia,
● o naszych kandydatów zabiegały również firmy niemieckie,
● rok 2016 okazał się być rokiem walki o pracownika (kontroferty z macierzystych zakładów pracy i kandydaci biorący udział w kilku rekrutacjach jednocześnie były na porządku dziennym),
● obawy przed relokacją były blokadą uczestnictwa w rekrutacjach dla wielu kandydatów (zarówno w Polsce jak i na Węgrzech i w Rumunii),
● przerost oczekiwań finansowych dał się odczuć nawet u kandydatów z bardzo małym doświadczeniem,
● praca w firmach o uznanej pozycji rynkowej takiej jak Nexteer, gdzie technologie są rozwijane generuje u kandydatów obawę iż po zmianie trafią do centrum wspierającego, które dopiero po pewnym czasie uzyska swoja autonomię (kandydaci obawiają się kroku wstecz w karierze).

Sukces jaki odnieśliśmy potwierdza jedynie, iż agencja rekrutacyjna Inzynierowie.com jest partnerem pierwszego wyboru przy krajowych i międzynarodowych rekrutacjach inżynierskich. Jesteśmy w stanie sprostać poważnym wyzwaniom i skutecznie odpowiadać na potrzeby kadrowe naszych partnerów biznesowych.

PRZEJDŹ DO STRONY NEXTEER

Info

31 marca, 2021
Nexteer Automotive