Dział Jakości zajmuje się jakością i bezpieczeństwem usług, systemów czy produktów. ciągłym ich doskonaleniem, którego celem jest rozwiązywanie problemów dotyczących produkcji. Pracownicy działu jakości zajmują się kontaktem z klientami (wewnętrznymi lub zewnętrznymi), dbają o jakość prowadzonych projektów czy uczestniczą w procesie FMEA oraz opracowują plany jakości dla jakości projektu.

Zagadnienia dotyczące zarządzaniem jakością (jak np. Ishikawa, 5S, 5Why ipt.) są często nieodłącznymi elementami w pracy “Jakościowców”.

Najczęściej prowadzimy rekrutacje na stanowiska:

SQE, SQD
Project Quality Engineer
Inżynier Jakości dostawców
Inżynier Jakości Procesu
Customer Quality Engineer
Advance Quality Engineer
Quality Manager
Global Quality Manager