agencje hr

Agencja hr

Przedsiębiorcy zakładając firmę nigdy nie mają pewności w jakim kierunku się ona rozwinie. Kiedy zaczyna się rozrastać potrzebuje coraz więcej pracowników. Bez wdrożenia w firmie strategii zarządzania ludźmi trudno jest ją dalej kierować i rozwijać.  Narastające konflikty między pracownikami, niezdrowa rywalizacja lub plotki sprawiają, że firma staje się miejsce nieprzyjemnym i męczącym dla zatrudnionych. Dlatego ważne jest prowadzenie zrównoważonej polityki kadrowej, aby każdy czuł się w firmie doceniony i w pełni wykorzystano jego potencjał. Niezbędny jest wówczas profesjonalny specjalista działu HR. Pracodawcy, którzy zdają sobie sprawę jak ważni dla firmy są pracownicy rozbudowują działy kadr zatrudniając profesjonalnych pracowników HR lub zlecają zarządzanie ludźmi zewnętrznej agencji hr. Dobrze przygotowana i wdrożona strategia HR z pewnością przyniesie korzyści nie tylko samym pracownikom ale także całej firmie.

Wysokie koszty utrzymania działów HR

Utrzymywanie wysokiej klasy specjalistów w zakresie zarządzani ludźmi jest dość kosztowne. Są to bowiem wysokiej klasy specjaliści, którzy posiadają wykształcenie i doświadczenie w zakresie zarządzania pracownikami. Dlatego coraz więcej firm decyduje się na zlecenie tego zadania do zewnętrznej agencji hr. Przejmują one często wszystkie zadania związane z pracownikami. Rekrutują, zatrudniają i zwalniają. Ponadto przygotowują i prowadzą dokumentację pracowniczą i opisy stanowisk pracy. Przygotowują plan szkoleń dla każdego pracownika. Organizują szkolenia wewnętrzne i kierują pracowników na specjalistyczne szkolenia zewnętrzne podnoszące kwalifikacje lub potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Niektóre agencje hr prowadzą także kompleksowa obsługę kadrowo-płacową pracowników w zakresie umów o pracę, zlecenia i o dzieło. Przygotowują i na bieżąco prowadzą dokumentację pracowniczą i wszystkie niezbędne rozliczenia. Wyliczają urlopy, zwolnienia lekarskie, zasiłki, sporządzają dokumentację związaną z przebiegiem zatrudnienia potrzebną do wyliczenia emerytury z ZUS-u.

Coraz więcej firm korzysta z usług zewnętrznych agencji hr zamiast utrzymywania własnego rozbudowanego działu hr w firmie. Koszty utrzymywania dużego działu hr bowiem są bardzo wysokie. Zdecydowanie tańsze jest korzystanie z usług zewnętrznej agencji hr, która obsługuje wiele firm jednocześnie. Zatrudnieni specjaliści oprócz obsługi kadrowo-płacowej mogą także prowadzić profesjonalne rekrutacje na różne stanowiska w obsługiwanej firmie. Kompleksowa usługa agencji hr może także obejmować regularne badanie potrzeb szkoleniowych pracowników. W ramach zawartej umowy agencja hr  może prowadzić dla wszystkich pracowników szkolenia motywacyjne a dla kadry kierowniczej specjalistyczne na przykład z zarządzania. Zgodnie z wcześniej przygotowanym rocznym planem szkoleń agencja hr dba o to, aby pracownicy podnosili swoje kwalifikacje zawodowe na specjalistycznych szkoleniach zewnętrznych i potwierdzali lub przedłużali certyfikaty. Agencje hr mają narzędzia i umiejętności do przeprowadzania co roku w firmie, którą obsługują okresowej oceny pracowników. Wyniki mogą pomóc pracodawcy usprawnić pracę na poszczególnych stanowiskach i jeszcze lepiej wykorzystać potencjał zatrudnionych osób.

Wygodne dla pracodawców korzystanie z usług agencji hr

Niektórzy pracodawcy nie chcą zajmować się zatrudnianiem, zwalnianiem, prowadzeniem dokumentacji a następnie jej długoletnim przechowywaniem i archiwizacją. Dlatego korzystają z usług agencji  hr, która na siebie bierze wszystkie obowiązki związane ze sprawami pracowników. Ponadto wystawia dla zainteresowanych zaświadczenia o zatrudnieniu do właściwych urzędów i na bieżąco zajmuje się wszystkimi sprawami kadrowo-płacowymi. Agencje hr stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, aktualizują wiedzę na temat obowiązujących przepisów, zasad zatrudniania i zwalniania oraz dokumentacji pracowniczej. Korzystanie z usług agencji hr jest dla wielu firm wygodne. Można skorzystać z ich kompleksowej usługi lub tylko z niektórych, takich jak okresowe badanie pracowników, analiza potrzeb szkoleniowych lub opracowanie strategii personalnej firmy w oparciu o strategię rozwoju.