Budownictwo infrastrukturalne koncentruje się na projektowaniu, budowie i utrzymaniu kluczowej infrastruktury wspierającej funkcjonowanie społeczeństw i gospodarek. Obejmuje to szeroki zakres konstrukcji, takich jak drogi, mosty, tunele, linie kolejowe, porty, lotniska oraz systemy wodociągowe i kanalizacyjne. Głównym celem budownictwa infrastrukturalnego jest zapewnienie niezbędnej bazy dla transportu, dystrybucji, zarządzania odpadami oraz dostępu do wody, co wspiera rozwój społeczny i ekonomiczny. Prace w tej dziedzinie wymagają zaawansowanej wiedzy technicznej i inżynieryjnej, a także zdolności do zarządzania złożonymi projektami i dbałości o zrównoważony rozwój.

Inżynier Projektu
Inżynier Budowy
Inżynier Mostowy
Inżynier Kolejowy
Inżynier Wodny
Inżynier Hydrotechnik
Menadżer Projektu
Inżynier Cywilny
Inżynieria Lądowa
Inżynier Strukturalny
Inżynier Geotechnik
Inżynier Dróg i Mostów
Inżynier Środowiskowy
Kierownik Budowy
Dyrektor Budowy
Kierownik Projektu