Budownictwo inżynieryjne jest dziedziną inżynierii lądowej, która zajmuje się projektowaniem, budową i utrzymaniem różnorodnych obiektów infrastrukturalnych i inżynieryjnych. Obejmuje to między innymi drogi, mosty, tunele, zbiorniki wodne, tamy oraz systemy kanalizacyjne i wodociągowe. Specjaliści w tej dziedzinie koncentrują się na tworzeniu trwałych i funkcjonalnych rozwiązań, które spełniają potrzeby społeczne oraz minimalizują wpływ na środowisko. Budownictwo inżynieryjne odgrywa kluczową rolę w rozwoju i modernizacji infrastruktury, przyczyniając się do poprawy jakości życia i efektywności gospodarczej.

Inżynier Projektu
Inżynier Projektant
Inżynier Budowy
Inżynier Geotechnik
Inżynier Środowiska
Inżynier Strukturalny
Inżynier Konstruktor
Inżynier Drogowy
Inżynier Wodny
Inżynier Hydrotechnik
Kierownik Budowy
Dyrektor Budowy
Kierownik Projektu