Budownictwo przemysłowe zajmuje się projektowaniem, budową i utrzymaniem obiektów przemysłowych, takich jak fabryki, magazyny, hale produkcyjne czy zakłady przetwórcze. Specjalizacja ta wymaga uwzględnienia specyficznych wymagań technicznych i technologicznych, związanych z procesami produkcyjnymi, które będą prowadzone w danych obiektach. Inżynierowie pracujący w tej dziedzinie muszą więc nie tylko posiadać wiedzę budowlaną, ale również zrozumienie specyfikacji technologicznych i wymogów bezpieczeństwa, aby zapewnić efektywność, trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania tych obiektów.

Inżynier projektu
Inżynier budowy
Inżynier mechanik
Inżynier Elektryk
Inżynier Środowiska
Inżynier Procesu
Inżynier Jakości
Inżynier Projektant
Inżynier Bezpieczeństwa
Inżynier Utrzymania Ruchu
Kierownik Budowy
Dyrektor Budowy
Kierownik Projektu