Inżynieria Produkcji to dyscyplina inżynieryjna zajmująca się zasadami projektowania wyrobów i procesów oraz podstawami sterowania, eksploatacji, organizacji i zarządzania procesami wytwarzania.

Inżynieria produkcji jest rozumiana również jako działania mające na celu efektywną realizację procesu produkcji od chwili rozpoznania potrzeby do chwili jej całkowitego zaspokojenia.

Dotychczas najczęściej zatrudniliśmy kandydatów takich jak:

Manufacturing Engineer
Technolog
Inżynier Lean Manufacturing
Inzynie REFA
Inżynier TWI
WCM
Tooling Engineer
Engineering Manager
Technology Manager