Przedsiębiorstwo bez odpowiedniego działu Logistyki i Magazynowania nie funkcjonowałoby odpowiednio sprawnie. Stanowiska takie jak Inżynier Logistyki czy Planowania Produkcji( np. osoby odpowiedzialne za planowanie procesu produkcyjnego) znajdują się w naszym portfolio. Prowadziliśmy również procesy rekrutacyjne na stanowiska takie jak Kierownik Logistyki oraz Kierownik Magazynu.

Najczęściej wspomagamy naszych partnerów w stanowiskach:  

Planowanie Materiałowe
Planowanie Produkcji
Inzynier Logistyki
KIerownik Logistyki i Magazynu