Software – tutaj istotne są szeroko pojęte kompetencje  związane z developmentem oprogramowania niskopoziomowego lub wysokopoziomowego. Software tworzony przez Specjalistów nierzadko jest częścią całych układów, w tym układów wbudowanych połączonych z elektroniką. Wśród kompetencji związanym z software’m wyróżnia się również osoby koordynujące projekty, zarządzające zespołem czy testujące napisane oprogramowanie. 

Dobrze nam znane procesy rekrutacyjne poniżej: 

Test Engineer
ECU Test Engineer
Embedded Engineer (AUTOSAR)
Embedded Linux Engineer
Embedded C
C++ Engineer
Cyber Security Engineer