agencja pracy

Agencja pracy

Szukając zatrudnienia warto zajrzeć do agencji pracy. Można tam znaleźć bardzo ciekawe i ambitne oferty zatrudnienia. Bardzo często firmy, które szukają pracowników przez profesjonalne agencje pracy oferują pracownikom atrakcyjne wynagrodzenia. Najczęściej szukają specjalistów trudno dostępnych na rynku zatrudnienia. Agencje pracy posiadają doświadczenie w pozyskiwaniu pracowników dlatego podejmują się często zadań bardzo trudnych a wręcz pozornie niewykonalnych. Kiedy na rynku pracy praktycznie nie można znaleźć specjalistów z określonej dziedziny agencja pracy jest w stanie zrealizować zlecone zadanie.

Działalność agencji pracy

Sposoby pozyskiwania specjalistów są bardzo różne.  Najczęściej żadna z agencji pracy nie informuje konkurencji w jaki sposób rekrutuje, jakich używa narzędzi i procedur podczas rekrutacji. Najważniejsze aby była skuteczna i nie przekraczała przepisów dotyczących działania agencji zatrudnienia. Przepisy dotyczące jej działania znajdziemy w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku z późniejszymi zmianami. Agencja pracy zwana w ustawie agencją zatrudnienia może świadczyć wiele usług. Między innymi prowadzić centra integracji społecznej, kierować do pracy u pracodawców zagranicznych własnych pracowników czy wysyłać na okres 2 lat w celu doskonalenia umiejętności językowych lub zawodowych do zagranicznych rodzin. Agencje pracy zajmują się także udostępnianiem ofert pracy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Osoby poszukujące pracy mogą w ten sposób otrzymać bezpłatną informację na temat dostępnych ofert pracy.

Wskazane usługi realizowane przez agencje pracy nie wymagają wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia.  Przedsiębiorca, który chce prowadzić agencję pracy świadczącą usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej jest zobligowany do zgłoszenia się do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Wskazane usługi są działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku „Prawo przedsiębiorców”.  Agencje pracy świadczące usługi pośrednictwa pracy przede wszystkim udzielają pomocy osobom poszukującym pracy w zakresie znalezienia odpowiedniego zatrudnienia a pracodawcom w pozyskaniu pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Specjalizacja różnych agencji pracy

Agencja pracy inicjuje i organizuje kontakty pomiędzy osobami poszukującymi zatrudnienia a pracodawcami. Ponadto udziela informacji pracodawcom na temat zgłoszonych do agencji pracy pracowników na proponowaną ofertę zatrudnienia. W zakresie doradztwa zawodowego agencja pracy prowadzi analizy zatrudnienia u pracodawców, określa kwalifikacje pracowników i ich predyspozycje do wykonywania określonej pracy. Wskazuje źródła i metody pozyskania pracowników na konkretne stanowiska pracy orz weryfikuje kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji zawodowych. Agencje pracy mogą także udzielać pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia. W zakresie poradnictwa zawodowego mogą prowadzić grupowe zajęcia aktywizujące do samodzielnego aktywnego poszukiwania pracy.