agencja hr

Agencje HR

W Polsce agencje HR działają według określonych przepisów prawa. Zapisy dotyczące ich funkcjonowania określono w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001). Wszystkie firmy rekrutacyjne działające w Polsce wpisuje się do Rejestru Agencji Zatrudnienia. Na stronie internetowej Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) znajdziemy dokładne dane teleadresowe, certyfikaty i status aktywności agencji HR. Zanim podejmiemy współpracę warto dokładnie ją sprawdzić. Dostępne dla każdego na stronie państwowej informacje mogą uchronić nas przed podjęciem współpracy z firmami nielegalnymi, których działalności nie kontroluje żaden urząd w Polsce.

Zadania agencji HR

Zadaniem agencji HR jest przeprowadzenie profesjonalnej rekrutacji pracowników. Polega ona na analizie i weryfikacji kwalifikacji zawodowych, umiejętności, uprawnień czy predyspozycji zawodowych. Bardzo często agencje HR sprawdzają u kandydata także motywację do podjęcia i utrzymania pracy. Podczas rekrutacji rekruterzy korzystają z wielu dostępnych narzędzi, które pozwalają wyłonić najlepiej pasujących i zmotywowanych pracowników. Pracodawcy szczegółowo określają wymagania i oczekiwania wobec poszukiwanych kandydatów. Znalezienie odpowiednio wykwalifikowanego specjalisty często nie gwarantuje pełnego sukcesu rekrutacyjnego. Bowiem utrzymanie zatrudnienia przez dłuższy czas w wielu przypadkach jest dużo trudniejsze. Osoby, które mają predyspozycje do wykonywania określonej pracy i dobrze się w niej czują oraz odnajdują satysfakcję zawodową podczas jej wykonywania zapewne zostaną w niej dłużej. Z pewnością inaczej jest w przypadku osób, które pomimo posiadania wysokich kwalifikacji nie lubią swojego zawodu.

Rekrutacja przez agencje HR

Rekruter威而鋼
zy z agencji HR uważają, że im większa specjalizacja tym trudniejsza rekrutacja. Pozyskanie z rynku osób, które posiadają wysoko specjalistyczne kwalifikacje w poszukiwanych zawodach nie jest łatwe. Firmy oferujące miejsca pracy często nie mają odpowiednio wykwalifikowanego personelu specjalizującego się w rekrutacji pracowników. Dlatego często zlecają takie usługi profesjonalnym agencjom HR, które posiadają doświadczenie w rekrutacji trudno dostępnych specjalistów. Poza odpowiednim wykształceniem pracowników agencji HR na kierunkach takich jak psychologia, socjologia, doradztwo zawodowe lub inne kierunkowe bardzo istotne jest doświadczenie zdobyte w branży rekrutacyjnej. Wysoka specjalizacja wielu agencji HR sprawia, że wymagania stawiane kandydatom są coraz wyższe i bardziej specjalistyczne. Dlatego szukając pracy warto zapoznać się z informacjami znajdującymi się na stronie agencji HR i uważnie przeczytać jakich dokładnie pracowników poszukuje.